เกี่ยวกับบริษัททีที.วอเตอร์เทคจำกัดรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

              รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ก่อตั้งในปี 2548 เริ่มทำธุรกิจเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องบรรจุน้ำดื่ม  เครื่องล้างถัง เครื่องล้างขวด และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย โดยขายผ่านออนไลน์ เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่ทำขนส่งในตัวเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าการสั่งของหรือการสั่งชื้อจากเรา มั่นใจได้อย่างแน่นอน ว่าจะได้สินค้าในวันถัดไป(ตามเงื่อนใขบริษัขนส่ง)พร้อมทั้งบริการให้คำปรึษาโรงผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เป้นต้น

โรงผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก
โรงผลิตน้ำดื่มขนาด เล็ก
รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม
รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

ธุรกิจและงานบริการของเรา

  1. บริการงาน ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ทั่วประเทศ พร้อมดำเนินการขอเลขมายอ.ย มีบริการหลังการขาย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานติดตั้งโรงงงานผลิตน้ำดื่ม มากกว่า10 ปี ท่านมั่นใจได้จากบริการของเรา เครื่องผลิตน้ำดื่มทุกตัวเราผลิตเอง หากเครื่องมีปัญหา เรารู้ทันทีว่าต้องการแก้ใขตรงไหน ทำยังงัย ให้เครื่องเดินต่อไปได้ หากท่านต้องการลงทุนเรื่องธุรกิจน้ำดื่มโปรด นึกเรา พร้อมบริการให้คำปรึกษา การลงทุนโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก ดูแลตั้งแต่เริ่มโครงการ จนลูกค้าได้เลขหมายอ.ย
  2. บริการให้คำปรึกษา โรงงานผลิตน้ําดื่มลงทุนเท่าไหร่ 
  3. ผลิตและจำหน่ายเครื่องล้างถังภายใน เครื่องล้างถังภายในฉีดเรซิน  เครื่องล้างถังภายในเอ็นปั่น
  4. ผลิตและจำหน่ายเครื่องล้างขวด เครื่องล้างขวด 20 หัว เครื่องล้างขวด 24 หัว เครื่องล้างขวดน้ำลัง
  5. ผลิตและจำหน่ายเครื่องล้างภายนอก เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว  เครื่องล้างถัง ออโต(ภายนอก)
  6. ผลิตและจำหน่าย เครื่องบรรจุน้ำ 6 หัว
  7. ผลิตและจำหน่ายเครื่องบรรจุน้ำถ้วย เครื่องบรรจุน้ำแก้ว  เครื่องทำน้ำถ้วย

และสินค้าอื่นๆอีกมากมายโปรดดูจากหน้าเวบไซค์ในเครือTTWATERTECH

บริษัทที ที.วอเตอร์เทค จำกัด

                      ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวบรวมสมาชิกที่มีประสบการณ์เรื่องระบบน้ำทุกประเภทความชำนาญด้านเทคนิค ความพร้อมในการให้บริการหลังงานขาย  การดูแลเอาใจใส่กับงาน  และมุ่งมั่นพัฒนางานระบบเครืองกรองน้ำ  เพื่อสอดคล้องให้ตรงเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้คือการบริการลูกค้า  และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

ในปัจจุบันสินค้า  และการบริการหลังการขายถือเป็นองค์ประกอบหลัก  ซึ่งต้องควบคู่และดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับงานขายจึงจะสมบูรณ์  และจะตรงเป้าประสงค์ที่หลาย ๆ บริษัทตั้งไว้  แต่เป้าประสงค์ที่กล่าวอ้างถึงนี้หากผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใดล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ไม่ได้ในภายหลัง  อาทิ  ระบบน้ำที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  ระบบเครื่องที่ใช้เคมีเข้ามาใช้ในการผลิต  ระบบน้ำที่เน้นในเรื่องคุณภาพน้ำ  การดูแลรักษาตัวเครื่องให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา  การใช้งานและอุปกรณ์ที่ตรงประเภทต่อระบบนั้น ๆ จึงจะสมดุลและใช้งานได้ในสภาพปก ทั้งนี้  บริษัท ที. วอเตอร์แทค จำกัด พร้อมแล้วกับการให้บริการลูกค้าทุกท่านที่ประสงค์ใช้งาน  เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ  สารกรองน้ำ  ไส้กรองน้ำ  อุปกรณ์ที่ใช้กับน้ำ  เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ  และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตน้ำทุกประเภท  และพร้อมสำหรับคำต่อรอง แนะนำ  คำติชม  เพื่อพัฒนางานระบบน้ำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  และนอกเหนือไปกว่านั้น  ต้องขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจในบริษัทฯมาโดยตลอดในการเรียกใช้เข้าทำงานระบบเครื่องน้ำ เราขายงานเปรียบเสมือนเราเป็นผู้ใช้เอง

 

    กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด

          ด้วยจิตคาราวะ

   เธียร์วิชญ์  วิเศษสังข์

ผู้ก่อตั้ง และสร้างเวบไชค์ในเครือ ttwatertechs.com  350 เวบ

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี รัฐศาตร์บัณทิต Bachelor of Political Science Programมหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (MMM.)

– ปริญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) Master of Business Administration (Industrial Management)

-ปริญญาเอก(กำลังศึกษา)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ประวัติการการทำงาน

-บริษัทไทเบพเวอร์เรทมาเก็ตติ้ง

-บริษัทซานมิเกลมาร์เก็ตติ๊ง(ปรเทสไทย)

-กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค จำกัด

-วิทยกรบรรยายด้านseo google