งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดสุโขทัย

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดสุโขทัย

งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย ด้วยเครื่องro กำลังการผลิต 6000 ลิตร(24ช.ม)พร้อมอุปกรณ์การผลิตครบชุดสำหรับ ติดตั้งโรงงานผลิตขนาดเล็ก

ติดตั้งโรงงานผลิตขนาดเล็ก
ติดตั้งโรงงานผลิตขนาดเล็ก

รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม

รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม
รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม

CCI_000022

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

แบบโรงน้ำ ม.20

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

 

 

 

 

 

Share this post