เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Water Filters) ทางบริษัท เข้าใจความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรม ในการออกแบบระบบน้ำอุตสาหกรรม เพื่อนำน้ำใช้ ไปสู่กระบวนการผลิต พร้อมทั้งรับปรับปรุงแก้ใขระบบน้ำ คุณภาพน้ำ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบและการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ภายในระบบโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน

ออกแบบและติดตั้ง เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม น้ำดื่ม น้ำใช้ ทุกขนาด เพียงแค่ท่านแจ้งความต้องการของท่านให้แก่เรา

เครื่องกรองน้ำ อุตสาหกรรม
  เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

ระบบกรองน้ำ

  1. เครื่องกรองน้ำ ทุกชนิด ได้แก่

1.1 เครื่องกรองทราย (Sand Filter)

1.2 เครื่องกรองแอนทราไซต์ (Anthracite Filter)

1.3 เครื่องกรองถ่าน (Carbon Filter)

1.4 เครื่องกรองสนิมเหล็ก (De-Iron Filter)

1.5 เครื่องทำน้ำอ่อน หรือ เครื่องกรองความกระด้าง (Softener)

1.6 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนประจุบวกและลบ (Demineralized System or De-Ionized System)

1.7 เครื่องฟอกน้ำบริสุทธิ์ หรือ ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System)

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทคจำกัด ของเราสามารถออกแบบเครื่องกรองน้ำ ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน เพื่อให้ได้ผลที่สุดประหยัดที่สุดทั้ง การลงทุนและต้นทุนการทั้งยังผลิตและประกอบระบบเครื่องกรองน้ำด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

หากท่าน ต้องการให้ทางบริษัท นำตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำของท่านเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ หรือ เข้าไปสำรวจสถานที่ติดตั้ง กรุณาติดต่อเรา

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค ยังจำหน่าย สารกรองน้ำ, ไส้กรองน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ที่ดูดน้ำเกลือ (Ejector) , หัวกรองน้ำ (Strainer), น้ำยาตรวจสอบความกระด้าง พร้อมทั้งบริการดูแลเครื่องกรองน้ำ

ท่านสามารถชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของทีทีวอเตอร์เทคได้ที่ ผลิตภัณฑ์ทีทีวอเตอร์เทคและชมผลงานบางส่วนขอทีทีวอเตอร์เทคได้ที่ ผลงานของ ทีทีวอเตอร์เทค

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา

กรุณาติดต่อเรา ได้ที่โทร. 02-009-1978  088-9417826 097-440-4646  ยินดีให้บริการท่าน