เครื่องบรรจุน้ำดื่ม บริษัท ทีที วอเตอร์เทค  จำกัด จำหน่าย ติดตั้ง บริการ เครื่องบรรจุน้ำแบบขวด ขนาด 350 CC, 500 CC, 600 CC, 1 000 CC และ 1,500 CC น้ำแบบถัง 11 – 20 ลิตร น้ำแบบถ้วย 220 CC เครื่องบรรจุน้ำขวดแบบอัตโนมัติ(Rotary) ล้าง บรรจุ และปิดฝา ในตัวเดียว เริ่มต้นกำลังผลิต ตั้งแต่ 2,000 – 4,000 – 6,000 – 12,000 ขวดต่อชัวโมง แบบ Rotary เครื่องบรรจุน้ำถังใส และ ถังขาวขุ่น แบบอัตโนมัติและ กึ่งอัตโนมัติ เริ่มต้นกำลังผลิต ตั้งแต่ 100 – 500 ถังต่อชัวโมง แบบ Inline เครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบอัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ เริ่มต้นกำลังผลิต ตั้งแต่ 500 – 700 – 1,000 – 1,500 – 2,000 ถ้วยต่อชัวโมง แบบ Rotary เครื่องแพ็คโหลและเครื่องอบฟิล์มหด แบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรับสั่งผลิตเครื่องบรรจุ น้ำผลไม้  และ อาหารอื่นๆ ทุกชนิด

Washing-Filling-Capping เครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติเป็นการรวมเครื่องล้างขวด บรรจุน้ำ และเครื่องขันปิดฝา เป็นแบบสามในหนึ่งเดียว สามารถใช้กับขวดหลายขนาด เหมาะสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่ม ที่ต้องการเพิ่มปริญมาณการผลิตที่สูง โดยใช้งานคนน้อย เนื่องจากเครื่องทำงานอัตโนมัติ โดยมีระบบสายพานลำเลียงขวดที่ส่วนทางเข้าใช้สายพานลม เป่าลมให้หิ้วคอขวดเข้าไปในเครื่อง จากนั้นเข้าสู่ระบบล้าง ระบบบรรจุ และระบบขันปิดฝาตามลำดับอย่างต่อเนื่อง เครื่องบรรจุน้ำดื่มมี 3 รุ่นโดยใชัรหัส ดังนี้

  1. XGF 16-12-6 มี 16 หัวล้าง 12หัวบรรจุ และ 6 หัวขันฝาปิด
  2. XGF 12-12-1 มี 12 หัวล้าง 12หัวบรรจุ และ 1 หัวขันฝาปิด
  3. XGF 8-8-4 มี 8 หัวล้าง 8 หัวบรรจุ และ 4 หัวขันฝาปิด