บริษัทรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

บริษัทรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

บริษัทรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

บริษัทรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ในปัจจุปันหรือในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่าหลายร้อยบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่อยู่ในกรุงเทพหรือแถวชอยสวนสยามแหล่งเครื่องกรองน้ำแหล่งใหญ่ของประเทศไทย  นอกจากจากนั้นยังกระจายไปตามต่างจังหวัดทั่วประเทศสำหรับเรา ทีทีวอเตอร์เทค จำกัด รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม

บริษัทรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
บริษัทรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม
รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม

โรงเรือนแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

สำหรับการลงทุนในธุรกิจน้ำดื่ม แบบแปลนถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการขออนุญาติเลขหมายอ.ย เพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะตรวจสถานที่ก่อนส่วนน้ำดิบหรือน้ำดี ส่งผ่านศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ตามสาขาที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศเช่น สมุทรสาคร หาดใหญ่ สุราษ อุดร  อุบล  ขอนแก่น เชียงใหม่ เป็นต้น

โรงเรือนแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม
โรงเรือนแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

ตามรูปตัวอย่างพื้นที่ต่างๆในรูปประกอบไปด้วย

  • ห้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ(วางเครื่องกรองและแท๊งน้ำดิบน้ำดี
  • เปลี่ยนอุปกรณ์เข้าทำงาน
  • ห้องบรรจุ
  • พื้นที่ชักล้าง
  • เก็บน้ำดีหรือน้ำที่ผ่านการบรรจุแล่ว
  • ล้างถังล้างขวด
  • ห้องเก็บสต๊อกวัตถุดิบ
  • เก็บน้ำยาและอุปกรณ์ทดสอบน้ำ

 

Share this post