ผลงานการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ro 24000 ลิตร จังหวัด ชัยภูมิ

                                                                      รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ro 24000 ลิตรต่อวันจังหวัด ชัยภูมิชื่อน้ำดื่ม สกายพลัส  อ.บ้านเขว้า ขังหวัดชัยภูมิ โดย บริษัททีที วอเตอร์เทค จำกัด รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม  ใช้เวลาในการดำเนินงานจนผ่านและได้รับเลขหมายอ.ย จากสาธารณสุขจังหวัดเลย ประมาณ 60 วัน ทำการหลังจาดติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ลองมาชมภาพงานติดตั้งโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก กันนะครับ

มาตรฐานการผลิตน้ำดื่ม

                                                     น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ นับวันความต้องการน้ำดื่มเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยด้านจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และสภาพอากาศ ฉะนั้นผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจจำเป็นที่จะต้องคำนึงมาตรฐานการผลิตน้ำดื่ม ความเข้าใจในกระบวนการผลิต ข้อกฎหมาย และการส่งเสริมการตลาด
ระบบ Reverse Osmosis หรือเรียกกันทั่วไปว่า ระบบ RO เป็นระบบการกรองที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน เพื่อทำให้สิ่งปนเปื้อนถูกกำจัดออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสารตกค้างในระบบการกรอง

เพื่อคุณภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม นอกจากระบบกรองพื้นฐานอันได้แก่  ไส้กรองคาร์บอน ไส้กรองแมงกานีส และไส้กรองเรซิน และยังเพิ่มประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต และการเติมโอโซน นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดเกลือและสารอินทรีย์ด้วยการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพ ความสะอาดถูกสุขอนามัยของน้ำดื่มที่ผลิตจากน้ำดื่มที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการผลิตน้ำดื่มให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้การใช้เครื่องจักร และระบบการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ยังสามารถลดปัญหาอันเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่มได้ในระยะยาว และเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มในประเทศไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

 

ภาพบริเวณภายนอกพื้นที่ต่างของโรงงานผลิตน้ำดื่ม

เช่นพื้นที่วางเครื่องจักร  ชักล้าง  ห้องบรรจุน้ำดื่ม  สตีอกสินค้า  เก็บวัตถุดิบเช่นขวด ถัง  เป็นต้น

Login