แสดง %d รายการ

ถังกรองเหล็กสำหรับใช้ในการกรองน้ำประปาหมู่บ้านหรือ สำหรับโรงงานอุตสหกรรมที่ต้องการใช้น้ำ

ผลิตถังกรองน้ำ

เราคือบริษัททีทีวเตอร์เทค จำกัดผู้ผลิตถังกรองเหล็กตามแบบกรมทรัพยากรบาดาล มาตรฐานตามที่รับรองทรัพยากรธรณึ  สำหรับเป็นถัวกรองบาดาล เนื่องจากสภาพน้ำในประเทศไทยในล่ะที่ อาจมีปัญหาไม่เหมือนกันเช่นความขุ่น ตะกอน สนิม

ติดต่อเพื่อขอ ประมาณราคาถังกรองสนิมเหล็ก