แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม

เครื่องบรรจุน้าดื่ม

บริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด ได้ผลิตหัวบรรจุขวดน้ำดื่มมาจำหน่ายดังต่อไปนี้

1.หัวบรรจุขวยดน้ำดื่ม ขนาด 12  หัว

สำหรับบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 1500 ซีซี

2.หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม ขนาด 20 หัว

สำหรับบรรจุขวดน้ำดื่ม ขนาด 850-950  ซีซี

3.หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม ขนาด 24 หัว

สำหรับบรรจุขวดน้ำดื่ม ขนาด 350-600 ซีซี

หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม

 หัวบรรจุน้ำดื่ม12หัว

6,000 ฿

หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม

หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม20หัว

4,500 ฿

หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม

หัวบรรจุน้ำดื่ม12หัว

4,800 ฿
Sale!

หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม

หัวบรรจุน้ําดื่ม24หัว

7,100 ฿