ราคาถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

Category:

Description

ถังกรองน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับใช้กรองน้ำบาดาลหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเช่นแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงเป็นต้น เพื่อมาเป็นน้ำใช้ในหมู่บ้านหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าถังกรองขนาดใหญ่อาจจะเป็นถังกรองเหล็กหรือสแตนเลสเพื่อใช้ใน ระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

 

Login